Képzés és struktúra

 

Intenzív rövid dinamikus pszichoterápia

Az ISTDP terápiás ülésein indukálódó szorongás, és a terapeuta aktivitása miatt a képzés meglehetősen szigorú. A képzés első eleme egy 3 napos bevezető tanfolyam, ezt követi a 3 éves alapképzés egyéni és csoportos, valamint peer szupervízióval, majd egy 2 éves haladó tréning, végül az erre épülő tanárképző kurzus.

Mindezek mellett 1 napos szemináriumok, 4-5 napos mélyítő kurzusok, valamint nemzetközi konferenciákon, kutatásokban való részvétel színesíti a képzési lehetőségeket. A magyar ISTDP képzést az ISTDP Institute akkreditálja. Magyarországon a képzést nem akkreditáltattuk, így nem számítható be a pszichoterapeuta szakvizsga módszerspecifikus részébe.

Bevezető tanfolyam

 

3 nap

A bevezető tanfolyam három teljes napot foglal magában 9-től 17 óráig. Ez alatt előadások, terápiás ülésekről készült videók vetítése és olyan szerepjátékok vannak, ahol lehetőség nyílik konkrét készségeket gyakorolni. Az intenzív rövid dinamikus pszichoterápia mögötti elméletet tehát gyakorlatok segítségével ismerjük meg. 

A Bevezető tanfolyam három napja alatt a fókusz az alábbiakra kerül: a pácienssel való terápiás kapcsolat kialakítása, a szorongás különböző szintjeinek azonosítása és szabályozása, valamint a különböző típusú ellenállások felismerése és kezelése a terápiás folyamat során – a páciens céljainak elérése érdekében.

Alapképzés

 

3 év

Az alapképzés három év alatt tizenkét háromnapos modult jelent, azaz körülbelül háromhavonta egy modult. A képzés összesen 36 teljes napból áll, amely összesen körülbelül 250 tanítási órát tartalmaz.

Minden háromnapos modulban található elmélet, videómegfigyelés, készségfejlesztés és szerepjáték, valamint szupervízió a tanfolyam résztvevőinek saját terápiás videói segítségével. Mivel a képzési elemek közül sok élményalapú, a képzés 6-10 fős kiscsoportokban zajlik. Ez a létszám bizonyult ideálisnak a csoport tagjai közötti biztonságos és együttműködő légkör megteremtésére.

Az egyes háromnapos modulok között az alapképzés résztvevői folyamatosan visszanézik saját videofelvételeiket, olvassák a tanfolyami irodalmat, és önálló szerepjátékos gyakorlatokat végeznek. A résztvevőknek mindemellett az egyes modulok között egyéni ISTDP szupervízióban is részt vesznek.

A 3 éves alapképzés az ISTDP Intézet „ISTDP terapeuta” minősítéséhez vezet. A tanúsításhoz az összes modulon való részvétel szükséges, valamint az, hogy a résztvevő a képzés ideje alatt rendszeresen részt vegyen ISTDP szupervízión. A képzésen nincsenek osztályzatok. 

ISTDP alapkézés

Képzésitematika

Minimális ellenállású páciensek kezelése

1. év

Cél a különböző típusú betegekkel való hatékony terápiás együttműködés készségeinek kialakítása, az érzelmek, szorongás és a védekezés felismerése és kezelése, a páciens segítése a diszfunkcionális stratégiák meglátásában és az ellenük fordulásban, valamint a motiváció növelése ambivalencia esetén.

  1. modul: Terápiás fókusz kialakítása
  2. modul: Szorongás
  3. modul: Védekezés
  4. modul: A hatékony fókusz fenntartása

A törékeny páciensek spektruma

2. év

A hangsúly az érzelemszabályozási hiányosságokkal küzdő betegek és tüneteik (önkárosító viselkedés, étkezési zavarok, súlyos depresszió, orvosilag megmagyarázatlan tünetek, személyiségproblémák, pszichotikus tünetek) mentén szerveződő munkához szükséges készségek fejlesztésén van.

5. modul: A lépcsőzetes formátum
6. modul: Regresszív védekezések
7. modul: Önmegfigyelő képesség erősítése
8. modul: Védekező érzések átstrukturálása

Erős ellenállású páciensek kezelése

3. év

A harmadik, utolsó év hangsúlya a passzív, távolságtartó és terápiás szobában túl-kontrollált kliensekkel való munkához szükséges technikák elsajátítása, valamint a terapeuta saját érzelmi kapacitásának növelése annak érdekében, hogy a kezelés konfrontatívabb aspektusait is empatikus és meleg módon tudja alkalmazni. 

9. modul: Szuperego patológia
10. modul: Áttételi ellenállás
11. modul: A tudattalan feloldása
12. modul: A tanultak megszilárdítása

ISTDP alapkézés

Kötelezőolvasmány

Abbass, A. (2013) Reaching Through Resistance
Coughlin, D. S., Malan, D.  (2007) Lives Transformed
Frederickson, J. (2013) Co-creating change

Haladó képzés

 

2 év

A három éves alapképzést végzettek a haladó ISTDP képzés során segítséget és inspirációt kaphatnak további munkájukhoz. A két éves időtartamú tréning középpontjában klinikai esetek videós szupervíziója, videós oktatóanyagok, szerepjátékok és céltudatos gyakorlással történő tanítás áll.

A haladó képzés 4-6 fős csoportjában a cél mindvégig az, hogy fejlődjön a résztvevő terapeuták azon képessége, hogy szembenézzenek pácienseik nehézségeivel, szorongásaival, saját érzelmi elakadásaikkal, vakfoltjaikkal és ezekről minél magasabb szinten tudjanak gondoskodni.